Archive for september, 2008

Svensk Handel ratar Dalahästar

Posted on: september 23rd, 2008 by No Comments

SVERIGE  Idag den 23 september höll Svensk Handel ett heldagsseminarium med titeln ”Lönsam mångkultur” i syfte att visa ”hur mångkultur skapar affärsmöjligheter.” I Metro har man gjort reklam för evenemanget under parollen ”Dalahästar och potatis – hur kul är det i längden?”

   Seminariet riktade sig främst till företagsledare, marknadschefer samt ansvariga inom rekryteringsbranschen. Under förmiddagen utlovades ”föredrag av ett antal företagsledare som använder det faktum att Sverige är ett mångkulturellt land för att utveckla sina affärer”, och under eftermiddagen var det ”konkreta exempel på hur företag kan dra nytta av mångfald” på schemat. Under dagen presenterades också ”Mångkulturella Almanackan 2009”, som tagits fram av Svensk Handel i samarbete med Mångkulturellt Centrum, och som innehåller uppgifter om 25 olika nyår och 200 andra helgdagar, allt i syfte att underlätta för affärskedjor i Sverige att dra ekonomisk nytta av situationen i landet.

   De stora företagsledarna tycks väldigt förtjusta i den sk mångkulturen, men många undrar om denna förtjusning blott bottnar i ekonomiska intressen, då företagsledarna och deras familjer inte tycks ha det minsta intresse av att själva  leva i de mångkulturella områdena för att berika sig även i andlig mening.

    Svensk Handel är en organisation som arbetar med näringspolitik och som anser att ”Fri handel över nationsgränserna gagnar alla, såväl företag som konsumenter. Alla former av handelshinder ska därför elimineras.” (ur Svensk Handels program 2006-2008).

Fun Light som myrbekämpningsmedel

Posted on: september 22nd, 2008 by No Comments

SVERIGE  Ett antal bloggar på Internet tipsar om att saften Fun light fungerar som effektivt myrbekämpningsmedel. Om outspädd Fun light hälls över myrorna så dör de. Saften anses dock ofarlig för människor av Livsmedelsverket och tillverkaren.


   Den myrbekämpande effekten kommer av det konstgjorda sötningsmedlet Aspartam, som används i de flesta s.k. lightprodukter, såsom t.ex. Coca Cola light, istället för socker. När det bryts ner bildas signalsubstanser som överaktiverar nervcellerna så att de dör. -Aspartam är ett nervgift, konstaterar Karl E Arfors, tidigare forskningschef vid läkemedelsbolaget Pharmacia i USA och professor i mikrocirkulation, enligt tidningen Ny Teknik.


   Den europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA har däremot dragit slutsatsen att Aspartam inte är skadligt för människor så länge som vi inte får i oss mer än 40 mg per kilo kroppsvikt, vilket motsvarar 4 liter lightdryck/dag för vuxna och 1,5 liter för barn. Livsmedelsverket instämmer i denna bedömning, vilket fristående bedömare anser mycket underligt och oansvarigt.


   -Vi känner oss trygga med myndigheternas godkännande av Aspartam i livsmedel, säger Helena Giertz, informationschef på tillverkaren Procordia Food, till tidningen.


   Aspartam som är det vanligaste konstgjorda sötningsmedlet i världen har E-nummer 951 och är 200 gånger sötare än socker.


   Att Aspartam är skadligt för människor blev känt i en större krets efter USA:s första anfallskrig mot Irak, ’Operation Desert Storm’, då ett stort antal amerikanska soldater fick allvarliga skador efter att ha druckit lightläsker i den varma ökenmiljön.

AKTION FÖR SVERIGE LANSERAT

Posted on: september 21st, 2008 by No Comments

1222028322Lördagen den 20 september lanserades AKTION FÖR SVERIGE (AFS) under ett möte i Stockholm.

Tillresta från olika delar av landet kom till Stockholm för att deltaga. Organisationens ordförande Markus Andersson inledde med att på ett insiktsfullt sätt beskriva några av de många olika, och samverkande, mekanismer som ligger bakom dagens situation i Sverige. Andersson talade bland annat om flera för det svenska folket specifika mentala egenskaper som möjliggjort detta, och hur de destruktiva krafter som står bakom såväl masskonsumtion som mångkulturprojekt medvetet utnyttjar dessa egenskaper för att uppnå sina mål.

Trots att symptomen är synliga och länge varit uppenbara för många svenskar, i form av problem med eskalerande kriminalitet, försämrad utbildningskvalité, ökad ohälsa, bristande framtidstro och minskad känsla av samhörighet och en gemensam identitet, har de medvetna svenskarna än idag inte lyckats organisera sig på ett sådant sätt att man har något reellt inflytande i samhället, varken politiskt eller annorstädes, som står i proportion till vad som skulle behövas med tanke på omfattningen av dessa allvarliga problem.

Efter en presentation av organisationens hemsida, flygblad och aktiviteter under sommaren gavs utrymme för frågor och diskussion.

Vi som står bakom bildandet av organisationen AFS har alltför många gånger hört många välutbildade människor med högstatusyrken, som ser och är medvetna om symptomen, trots det undra ”varifrån allt detta kommer”. Det svenska folket måste informeras om bakgrund, metoder och de syften som ligger bakom de symptom de ser, för att kunna utgöra en reell kraft i samhället och vända utvecklingen. AFS vill också betona långsiktighet och tålamod, eftersom vi sett alltför många springa för snabbt och springa omkull, som Andersson uttryckte det på lanseringsmötet. Vi förstår det svenska folkets frustration, och att man vill förändra saker snabbt, men en nedåtgående utveckling på så många områden som pågått i decennier kan inte vändas på en dag.

AKTION FÖR SVERIGE ser som sitt främsta syfte att medvetandegöra och upplysa det svenska folket om bakgrunden till dagens situation i Sverige. Detta kommer att göras genom aktiva utbildningsinsatser över hela landet.

Löneförhöjning för svenska EU-politiker

Posted on: september 21st, 2008 by No Comments

EUROPA  De svenska EU-parlamentarikernas löner kommer att höjas kraftigt. Från och med valet nästa år kommer lönen ha passerat 70 000 kronor i månaden (7400 euro) före skatt. Hittills har de fått klara sig med samma lönenivå som de svenska riksdagsledamöterna vilket är 52 900 kronor.

   Löneförhöjningen är en följd av att man tidigare beslutat att samtliga 785 ledamöter i parlamentet skall ha samma lönenivå. Lönenivån är baserad på en dryg tredjedel av det belopp som en domare i EU:s domstol tjänar.

   Att vänta längre med justeringen som innebär en rejäl löneförhöjning för de flesta EU-parlamentarikerna kommenterar EU-ministern Cecilia Malmström (fp) med att ”Då skulle man bara skjuta problemet framför sig”.

Alvedon kan ge astma och allergi

Posted on: september 20th, 2008 by No Comments

SVERIGE  En stor studie av 200.000 barn från 31 länder har visat att barn under ett år som får i sig ämnet paracetamol (i form av tex Alvedon och Panodil) löper 50% högre risk att utveckla astma i sexårsåldern. En tänkbar förklaring är att substansen orsakar en inflammation i luftvägarna. Även risken att utveckla allergier och eksem ökar enligt studien, som publicerats i medicintidskriften The Lancet. Även äldre barn, som fått i sig paracetamol ofta, som en gång i månaden eller mer under det senaste året, har enligt studien upp till tre gånger större risk att drabbas än barn som inte får medicinen.

   ”Vår studie visar på en oroväckande koppling mellan paracetamol och de här sjukdomarna”, säger Erika von Mutius, som är professor på Dr von Haunersches barnsjukhus i München.

   Forskarnas rekommendation är att små barn ges paracetamol endast vid hög feber på minst 38,5 grader. Forskarna poängterar att man ska vara medveten om att feber i sig inte är något sjukdomstillstånd utan i stället ett tecken på att kroppens immunförsvar är aktiverat. Den höga kroppstemperaturen gör det svårare för virus och bakterier att överleva.

EU vill förbättra för djur vid slakt

Posted on: september 19th, 2008 by No Comments

SVERIGE  EU-kommissionen vill förbättra förhållandena för djur vid slakt och anser att dagens EU-regler är föråldrade. Enligt förslaget ska slakterierna utvärdera om de bedövningsmetoder de använder är effektiva, och alla slakterier måste leva upp till de krav som finns på djurskydd. Detta ska garanteras genom utfärdandet av ett särskilt certifikat för slakteripersonal som ska visa att de har kompetens vad gäller djurskydd. Kommissionen medger att de nya reglerna kan begränsa användandet av en del kritiserade metoder.

 

   Sverige är ett av få EU-länder som fortfarande har ett ovillkorligt förbud mot slakt utan bedövning, men i andra europeiska länder, bl.a. Frankrike, går trenden åt motsatt håll och allt fler slakterier övergår till slakt utan bedövning då efterfrågan på religiöst slaktat kött hela tiden ökar.

 

   Enligt Johan Beck-Friis vid Sveriges Veterinärförbund kan slakt utan bedövning aldrig accepteras om vi vill slå vakt om svenska värden. ”De religiösa slaktreglerna tillkom för tusentals år sedan, främst av livsmedelshygieniska skäl. I dag har vi en bra hälsokontroll av slaktdjuren och överlägsen teknik för hantering och förvaring av köttet. Frågan om slakt utan bedövning borde inte ens behöva diskuteras”, kommenterar Beck-Friis.

 

   Men flera religioner kräver att slakten ska ske utan bedövning, såsom muslimsk halalslakt och judisk kosherslakt, där halsen skärs upp och djuret förblöder till döds. Idag är halalslakt tillåten i Sverige om djuret först bedövas. De muslimer som vill ha ”äkta halalkött” kan äta importerat sådant.

 

   Trots detta inkommer svenska riksdagsledamöter (senast folkpartisten Fredrik Malm) regelbundet med motioner om att i Sverige tillåta slakt utan bedövning i ljuset av religionsfriheten, annat vore ”religiös diskriminering”.  Även statsminister Fredrik Reinfeldt vill passa på att göra sin röst hörd inför ramadan. Därför besökte han nyligen slakteriföretaget Qibbla Halal i Stockholm, och diskuterade halalslakt. ”Den moderata frihetskampen måste också handla om att ge egenmakt till nysvenskarna, stötta integrationen och få bort en massa onödiga regler som skapar värdegrundskrockar i det svenska samhället. Det är en uppgift för alliansregeringen”, sade han i ett uttalande. Vilka ”onödiga regler” Reinfeldt avsåg är oklart.

 

   Flera svenska butikskedjor vill dock inte sälja halalslaktat kött. Detta faktum upprör Reinfeldt, som anser att företagen missar en bra inkomstkälla: ”Det är mycket märkligt att stora företag inte ser sitt eget bästa. Här har vi över 400 000 muslimer som lever i Sverige och som rättrogna muslimer vill de ha sitt halalkött. Det finns ju en efterfrågan och pengar att tjäna, men de tar inte tillvara på det på grund av okunskap eller i värsta fall fördomar.”

 

   Många misstänker att det trots förbud förekommer traditionell halalslakt (utan bedövning) i Sverige, men att detta mörkas vid inspektioner.

Ungdomar drogar sig med svamp

Posted on: september 18th, 2008 by No Comments

SVERIGE  Polisen i Gällivare har nyligen fått information om att svampen toppslätskivling plockas och används som drog av ortens ungdomar. Toppslätskivlingen är en narkotikaklassad sk psykedelisk svamp som innehåller den LSD-liknande och hallucinogena substansen psilocybin. Vid förtäring omvandlas psilocybin till det verksamma ämnet psilocin vars effekter kan ge känslor av eufori men också ångest och oro. Enligt Rättsmedicinalverket är psilocybin och psilocin ur farlighetssynpunkt närmast jämförbar med den för ecstasy.

 

   Tolerans mot psilocybin byggs upp fort. Efter en första dos kommer mer av drogen ge betydligt svagare effekt och några dagar efter intag har toleransen försvunnit helt igen. Det är serotoninreceptorerna som påverkas, precis som vid LSD.

 

   Psilocybin är en traditionell drog som används vid religiösa ceremonier i framförallt Syd- och Mellanamerika. Under 1960-talets hippievåg spreds den över hela världen och återupptäcktes i många länder där den varit bortglömd, så som Sverige.

 

   Svampen går att plocka från välgödslade ängsmarker över hela landet. Att inneha och smuggla narkotikaklassad svamp är ett narkotikabrott som kan ge fängelse i upp till tio år.

 

  ’Det är här inget nytt. Användandet av så kallade Magic mushrooms har förekommit i begränsad omfattning i tio års tid. Det jätteallvarliga är att det är mer utbrett i dag och att det gått ned i åldrarna. Nu när det är höst är man ute och plockar och torkar och spar för vintern då man tar sig en tripp’, säger Dick Lannerblad vid nykterhetsorganisationen IOGT-NTO/UNF.

 

  Utvecklingen är oroande då det befaras att permanenta hjärnskador kan uppstå vid förtäring av svampen. Ett antal ungdomar har redan fått läggas in på psykiatrisk klinik efter att ha ätit toppslätskivling.

Våldsamma gängkrig i Danmark

Posted on: september 18th, 2008 by No Comments

DANMARK  I Köpenhamn pågår ett eskalerande blodigt gatukrig mellan danska motorcykelgäng och olika invandrargäng sedan en månad tillbaka. I stadsdelen Nörrebro köper vanliga invånare skottsäkra västar och en försäljare av sådana uppger att försäljningen gått upp med 500%. ’Det är oacceptabelt att vanliga människor ska gå runt med skottsäkra västar’, säger Hanne Bech Hansen, polischef i Köpenhamn.

 

   Polisen har nu beviljats tillstånd att under två veckor framåt visitera vem som helst i hela Köpenhamn för att leta vapen.

 

   Situationen är komplicerad enligt Hanne Bech Hansen: ’Det stora problemet är att invandrargängens ilska eller attacker ibland riktar sig mot mc-gängen, ibland bara mot ett annat invandrargäng. Det finns inget mönster. Två ungdomar hoppar på en moped och slänger iväg ett skott mot ett företag. Sådant kan vara svårt att sätta stopp för’, säger hon till Ritzau.

 

   Även Ove Dahl, chef för polisens mordrotel i Köpenhamn, är osäker på vad allt egentligen handlar om, men bilden kompliceras av att olika invandrargäng dessutom ligger i konflikt med varandra.

 

   Flera danska politiker, såsom socialdemokraternas Karen Häkkerup, kräver nu att polisen ’ska stoppa de här invandrargängen som springer runt och skjuter’. Befolkningen i Köpenhamn ser med stort allvar på situationen och många är rädda att gå ut.

Allvarlig felmedicinering av äldre

Posted on: september 17th, 2008 by No Comments

SVERIGE  Idag får 45.000 äldre dementa läkemedel mot psykos för att bli lugna, huvudsakligen Risperdal och Haldol. Enligt en färsk undersökning ges dock nästan 90% av de äldre antipsykotiska preparat i onödan. Biverkningarna slår ut den (eventuella) effekten av dessa preparat. Den verkliga siffran kan till och med vara högre i och med att det nyligen avslöjats att forskare förvrängt sina resultat i en klinisk studie om Risperdal i den medicinska tidskriften Journal of Clinical Psychiatry. Skillnaden i effekt mellan Risperdal och vanliga sockerpiller är inte statistiskt säkerställd, och en bidragande orsak till detta är att man medvetet omdefinierat begreppet ’ger effekt’ i studien för att få mer fördelaktiga resultat, för att på så sätt få ut läkemedlet på marknaden.

   Svenska Läkemedelsverket godkände 1999 Risperdal för behandling av dementa. Lars Gunne, professor i psykiatri, och den som gjorde Läkemedelsverkets utredning om Risperdal 1999, uppger att läkemedlet godkändes eftersom det vid tiden mest frekvent utskrivna preparatet Haldol inte bevisats ha någon effekt alls.

   Bo Bergman, läkare och klinisk utredare på Läkemedelsverket, säger att man redan 2004 varnade för ökad risk för stroke och dödlighet vid användandet av den här typen av läkemedel, men att personalbristen inom vården bidrar till att läkarna skriver ut preparaten för ofta och i onödan (samma tendenser som ses i det lättvindliga utskrivandet av antidepressiva läkemedel till unga idag). Läkemedelsverket gick i förra veckan ut med nya rekommendationer som i korthet innebär att antipsykotiska preparat ska användas ’mycket restriktivt’ vid behandling av demens.

   Lars-Erik Holm, Socialstyrelsens generaldirektör, kommenterar ärendet med att mycket av den gamla beprövade kunskapen är väl värd att ta till bruk igen, som att hålla patientens hand, ge ett glas varm mjölk och en smörgås till kvällen i stället för Haldol.

   Många anser att det är mycket tragiskt, oansvarigt och inte minst omoraliskt att låta ekonomiska intressen gå före både god forskningsetik och äkta omsorg om våra äldre.

Smältande polaris skapar konflikter

Posted on: september 17th, 2008 by No Comments

1221904444 Den smältande polarisen gör det möjligt att starta ekonomiskt lönsam utvinning av olja och naturgas allt närmare Nordpolen. Fem nationer gör anspråk på området och gränstvisterna mellan länderna kan öka spänningen även för Sverige.

 

Fem nationer
De länder som gör anspråk på norra polarområdet är Ryssland, Kanada, USA från Alaska, Norge från ögruppen Svalbard och Danmark genom sin kontroll över Grönland. Det ständigt tillfrusna Polarhavet var förut av litet intresse och gränsdragningen är oklar på vissa håll. Nu har gränsfrågan blivit högsta angelägenhet för respektive nations regeringar. Vissa bedömare har gått så långt som att påstå att tvisterna underblåser ett nytt ’kallt’ krig.

Nya sjöleder
De senaste årtiondena har polarisens utbredning minskat totalt sett. Det är inte otänkbart att Norra Ishavet i framtiden blir isfritt sommartid. Isfritt hav öppnar också nya farleder för sjöfarten. Det gäller den så kallade nordvästpassagen som går från norra Atlanten väster om Grönland och leder fram till Berings sund mellan Alaska och ryska Kamtjatka. Nordvästpassagen skulle avsevärt minska transportsträckan för handelsfartyg mellan Europa och östra Asien.

1222856458

Efterfrågan ökar
Priset på olja har skjutit i höjden de senaste åren i takt med att efterfrågan ökat. Det är framförallt länder i Asien, inte minst Kina, vars förbrukning av olja stiger kraftigt från år till år. Samtidigt har produktionen nått sitt tak i flera stora oljefält, och det befaras att tillgången på olja snart kommer att sjunka. Det är i ljuset av detta som möjliga oljefyndigheter under Arktis istäcke blivit intressanta. En fjärdedel av världens reserver av olja och naturgas förväntas finnas i Arktis. Även naturgas och mineraler kan komma i fråga för exploatering.

Gränstvister
Lomonosovryggen är en bergskedja under havsytan som börjar på ryskt territorium och sträcker sig till Grönland. Ryssland hävdar med hänvisning till detta att stora delar av Arktis tillhör landet. Det rör sig om en yta på 1,2 miljoner kvadratkilometer. Frågan kom till sin spets förra året när en rysk flagga i titan placerades på havsbotten under Nordpolen av en ubåt. Anspråket skapar en gränstvist med alla de andra fyra länderna.

   Den rysk-norska tvisten rör framförallt området mellan Svalbard och Kolahalvön utanför norska ishavskusten. I området utvinns redan idag naturgas från det stora norska gasfältet Snöhvit. Ryssland och Norge har sedan gammalt ett avtal, Svalbardtraktaten, som ger alla lika stor rätt att bedriva verksamhet i ögruppen. Ryssland har därför sedan länge brutit kol på Svalbard.

   En liten och förut obetydlig ö utanför Grönlands kust, kallad Hans ö, har gett upphov till motsättningar mellan Danmark och Kanada. Båda parterna gör anspråk på ön, som ligger utmed Nordvästpassagens sjöled och påverkar dragningen av den  ekonomiska zonen mellan länderna.

1222856535

Möte på Grönland

Ett ministermöte hölls i Jakobshavn på Grönland i maj där de fem nationerna försäkrade att följa FN:s havsrättskonvention. ’Freden har sänkt sig över Nordpolen’, konstaterade den danska utrikesministern Möller, som var värd för mötet. I en gemensam deklaration förbinder sig länderna att inte konkurrera om kontrollen över Arktis och dess rikedomar, utan att fredligt samarbeta kring dessa frågor.

 

Sveriges roll

Även om Sverige saknar anspråk i Arktis finns det ett möjligt hot eftersom våra grannländer riskerar att hamna i konflikt med varandra. Man kan notera att fyra av länderna är medlemmar av NATO, men bara Danmark är medlem i EU. Försvarsminister Tolgfors har tidigare talat för ett ökat norskt-svenskt försvarssamarbete, vilket skulle flytta den norsk-ryska tvisten närmare oss.

Joakim Karlsson

joakim.karlsson@aktionforsverige.se