AFS besöker Historiska museet

Publicerad 2008-09-10

1221861474Historiska museet i Stockholm visar vårt lands historia under tusentals år. Insprängda inslag av dagens politiskt korrekta propaganda påverkar dock intrycket man får när man vandrar genom de annars mycket fina utställningarna som rymmer många kulturhistoriska skatter.

Historiska museet visar vårt lands historia under tusentals år – från forntid till vikingatid och medeltid. Historiska museets samlingar tillhör de största kulturhistoriska skatterna i norra Europa. Samlingarna omfattar fler än 10 miljoner enskilda föremål!

 

En grupp entusiaster från AFS Stockholm begav gav sig lördagen den 6:e september till museet för att bevittna vackra förhistoriska föremål och följa människoöden bakom de arkeologiska fynd som fanns utställda, enligt utställningens koncept. Vi tyckte dessa skildringar var väldigt intressanta och givande. Ett genomgående tema var också de skyltar med olika frågeställningar som skulle mana till eftertanke och  ’hjälpa dig att fundera över din och dina medmänniskors tillvaro, då, nu och i framtiden.’ som dök upp lite varstans på museet.

1221862373

1221862419

Historiska museet varnar för ’grupper som använder historien för att stärka sin identitet’

 

Efter dessa inledande visdomsord begav vi oss in i utställningen!

 

De äldsta fynden som tyder på mänsklig aktivitet i Sverige har påträffats i Skåne och är cirka 14 000 år gamla, och utgörs huvudsakligen av jaktredskap av sten.

 

Stenåldersmänniskorna levde i små familjegrupper utspridda över landet. Men den tjocka is som täckte Skandinavien för 14 000 år sedan började sakta smälta, 7000 f kr var istäcket helt borta, och mot slutet av den äldre stenåldern, ca 4000 f kr, blev allt fler människor bofasta. Man började använda nya tekniska hjälpmedel till jakt och fiske – forskarna anser att samhällena vid ungefär den här tidpunkten började bli mer tydligt organiserade.

På museet fanns många välbevarade bronsföremål. Arkeologernas fynd tyder på att bronsåldern var en tid då kult och religion var viktiga för människan eftersom man funnit vackra bronsföremål som offrats i sjöar och mossar. Avbildningarna av skepp på hällristningar och bronsföremål tolkas av många arkeologer som skapelsemyter där skeppen fungerat som bärare av människor efter döden upp mot solen. Arkeologerna är inte ense kring hur man skall förstå bronsålderns storhögar och rösen, men några tror att de kan ha varit gravplatser för samhällets ledarfamiljer.

Sedan kom vi till utställningen om järnåldern, som sträcker sig från förromersk järnålder (500-0 f kr) till vikingatiden (800-1050 e kr). Järnet är överlägset andra material för redskap och vapen då det tål mer påfrestning och är lätt att vässa, och inhemsk järnframställning fanns i södra och östra Skandinavien. Föremål från det romerska riket, som glaskärl och mynt, nådde under romersk järnålder ända upp till Skandinavien, och vi kunde bevittna flera sådana föremål på Historiska museet. Kvinnornas roll i hemmet och på gården tros ha varit viktig och betydelsefull under järnåldern. Att kvinnan hade makt över hushållet visas enligt forskarna av att nycklar ofta hittats bland gravgåvorna. Det finns också gravar som tyder på att kvinnor har varit härskare över gårdar och gods. Under 800-talet blir jordbruket allt viktigare, och under vikingatidens slut börjar byar bildas på det sätt som fortsätter under hela medeltiden. Jordbruket expanderar också norrut i de delar som var rika på järnfyndigheter. 

Under järnåldern påbörjades kristnandet i Skandinavien. Man sände ut missionärer från det katolska högkvarteret för norra Europa i Bremen då man ville skaffa sig inflytande i Skandinavien. Den ortodoxa kristendomens idéer nådde oss österifrån, och resultat började bli synliga på 1000-talet, och på 1100-talet blev den kristna kyrkoorganisationen helt etablerad i södra och mellersta Sverige.

Men museets utställning som skulle spegla den senaste perioden inom skandinavisk järnålder, vikingatiden, såg inte riktigt ut som vi tänkt oss. Tyvärr bestod största delen av utställningen om vikingatiden av politiskt korrekt mångkulturpropaganda, och vi blev ganska förvånade eftersom de utställningar vi just passerat om tidigare epoker var seriöst utformade och kontrasten blev så pass tydlig att den delvis förstörde vår tidigare muntra sinnesstämning.

12218630921222856846

Enligt Historiska museet fanns inga svenskar för tusen år sedan
 

Trots dessa lite tråkiga inslag var vi på det hela taget mycket nöjda med vår

kulturaktivitet, och även Polismuseet blev besökt efter att vi avnjutit en middag i

Historiska museets restaurang.

AFS planerar att besöka fler museer runt om i landet. Följ med du också!

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

11 − 1 =